تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
جامعه شناسی 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 
دکترا 
1384 
فقه و حقوق اسلامی 
وزارت اموزش عالی 
 
سطح 4